Milso
fotokonkursy.info

Sonda

Skąd dowiedziałeś sie o naszej szkole?

KONFERENCJA „ŻYCIE W ŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE POPRZEMYSŁOWYM”


Polecamy fotograficzno-socjologiczną konferencję „ŻYCIE W ŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE POPRZEMYSŁOWYM” , która odbędzie się w dniach 26-17 września w Zabrzu.

 

O konferencji

Niniejsza międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Życie w śląskim krajobrazie poprzemysłowym jest organizowana przez Uniwersytet Śląski w Opawie - Instytut Twórczej Fotografii oraz Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach - Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i osiągnięć pomiędzy pracownikami naukowymi wydziałów socjologii, mediów i fotografii. 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa:

międzynarodowego projektu badawczego SPHERE – Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie – pejzaże – narracje

 

 

Program konferencji

Piątek 26.09.2014

10.00 -10.20

Uroczyste otwarcie konferencji:

Prezydent Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik

Mgr. PhD Jiří Siostrzonek - ITF Opava

Rektor prof. Andrzej Grzybowski - WST Katowice

10.20 – 11.20

Prof. Jindřich Štreit

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě

Temat wykładu: Vesnice je svět.

11.30 – 12.20

Dr Daniela Dzienniak-Pulina

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat wykładu: Krajobraz poprzemysłowy - pomiędzy słowem a obrazem na przykładzie

badań w projekcie SPHERE.

Dr Monika Gnieciak

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat wykładu: Krajobraz poprzemysłowy - pomiędzy słowem a obrazem na przykładzie

badań w projekcie SPHERE.

12.20 – 13.00

Dyskusja

13.00 – 14.15

Przerwa obiadowa

14.30 – 15.10

MgA. Jaromír Čejka

PhDr. Lucie Zadražilová, Ph.D.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Temat wykładu: Když se utopie stane skutečností. Fotografický projekt Jižní Město.

15.15 – 15.45

Dr hab. Janusz Musiał

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Temat wykładu: Światłoczułe obrazy ze Śląska.

15.50 - 16.20

Mgr. Małgorzata Malinowska-Klimek

historyk sztuki, kurator w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki

Zamek Sielecki.

Temat wykładu: Współcześni artyści plastycy wobec genius loci poprzemysłowej konurbacji

śląsko-dąbrowskiej.

16.25 – 16.55

BcA. Imrich Veber

Temat wykładu: Domov ve fotografii.

17.00 – 17.30

Wernisaż wystawy zbiorowej „Projekt SPHERE - Stare regiony przemysłowe w procesie

zmian. Ludzie – pejzaże – narracje…”.

Galeria Mediów WST, Zabrze, ul. Park Hutniczy 3-5

18.00 – 21.00

Wycieczka do Kopalni Guido

Zabrze, ul.3 Maja 93

21.00

Wieczór z fotografią i muzyką, Gospoda Violinowa

Zabrze, pl. Warszawski 5

 

 

Program konferencji

Sobota 27.09.2014

9.30 – 10.10

Mgr. Danuta Kowalik-Dura

Muzeum Śląskie w Katowicach

Temat wykładu: Muzealna kolekcja fotografii, gromadzenie i udostępnianie zbiorów.

10.15 – 10.45

Prof. Waldemar Jama

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Temat wykładu: Śląska industria.

10.50 – 11.20

Dr inż arch. Barbara Uherek-Bradecka

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Temat wykładu: Obiekty monastyczne widziane oczyma mieszkańców Śląska, ich rola

i społeczne oddziaływanie. Wczoraj, dziś i jutro.

11.30 – 12.00

BcA. Ondřej Durčák

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě,

Temat wykładu: Fotografické publikace o Ostravsku 1948-1989.

12.10 – 13.00

Dyskusja

13.00 – 14.15

Przerwa obiadowa

14.30 – 15.00

Mgr. Ph.D. Jiří Siostrzonek

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě

Temat wykładu:Krajina domova a duše.

15.05-15.35

MgA. Krzysztof Szewczyk

doktorant Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě

Temat wykładu: Natura a krajobraz postindustrialny.

15.40 – 16.10

MgA. Krzystof Gołuch

doktorant Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě

Temat wykładu: Obraz człowieka niepełnosprawnego w pejzażu aglomeracji śląskiej.

16.15 – 16.45

MgA. Arkadiusz Gola

doktorant Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě

Temat wykładu: Hałdy w pejzażu regionów Nord Pas de Calais w Francji i Górnego Śląska

w Polsce.

17.00

Dyskusja, zakończenie konferencji

Rada honorowa konferencji:

Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.– děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Slezské univerzity v Opavě

Prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – Rektor Wyższej Szkoły Technicznej

w Katowicach

Prof. Jindřich Štreit – ITF Opava

Prof. Waldemar Jama – WST Katowice

Rada programowa konferencji:

Mgr. Ph.D Jiří Siostrzonek – ITF Opava

Dr hab. Janusz Musiał – WST Katowice

MgA. Krzystof Gołuch – ITF Opava

Mgr. Arkadiusz Gola – ITF Opava

Kontakt w sprawie konferencji:

Dr hab. Janusz Musiał – januszmusial@wp.pl, 603 331 994

MgA. Arkadiusz Gola – arekgola@interia.pl, 502 499 427

Copyright © 2008-2019 by Kursy i Szkoła fotografii Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: centrum@fotoedukacja.edu.pl