Milso
fotokonkursy.info

Sonda

Skąd dowiedziałeś sie o naszej szkole?

KONKURS NA PUBLIKACJĘ W MAGAZYNIE STYLE.


Zapraszamy słuchaczy i absolwentów szkół Fotoedukacja do udziału w konkursie fotograficznym, w którym główną nagrodą jest publikacja w magazynie  Style.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  I. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla słuchaczy i absolwentów szkół i kursów Fotoedukacja.

  II  Zgłaszając prace uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i   jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji, a ich publikacja nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób  trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. 

    

   Aby wziąć udział w konkursie należy:

   1. Przesłać spójny zestaw  5 fotografii na adres konkurs@fotoedukacja.edu.pl
   2. Rozmiar nadesłanych fotografii 800x600 pikseli.
   3. Zestawy muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
   4. Przesłać tekst opisujący fotografie lub autora zawierający maksymalnie 491 znaków.
   5. E-mail powinien zawierać opis z następującymi danymi:
    imię i nazwisko
    telefon kontaktowy
    e-mail autora

   Termin nadsyłania prac do 23 stycznia 2013.


   Najlepszy zestaw fotografii zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu magazynu Style.

   Laureat konkursu po rozstrzygnięciu prześle fotografie w rozdzielczości 300DPI. 

    

   Przykładowe publikacje słuchaczy w Magazynie Style:

   Copyright © 2008-2019 by Kursy i Szkoła fotografii Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
   Wdrożenie projektu: Triso.pl

   FOTOEDUKACJA
   ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
   40-659 KATOWICE-Piotrowice

   NIP 643-167-66-33
   REGON 240029093-00028

   Numer konta:
   FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
   25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

   Tel. (0-32) 206 46 81
   kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
   e-mail: centrum@fotoedukacja.edu.pl