Choose your language:   PL EN

Milso
fotokonkursy.info

Konkurs fotograficzny "Magiczne Miejsce" - rostrzygnięty w 2009 rokuZapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „MAGICZNE MIEJSCE”. Każdy z nas spotyka takie miejsca, wracamy do nich, lubimy tam przebywać. Celem konkursu jest zaprezentowanie takich niepowtarzalnych magicznych miejsc oraz wydarzeń z nimi związanych.

 
       
Regulamin konkursu:
Celem konkursu jest zarejestrowanie niepowtarzalnych miejsc  lub wydarzeń z  nimi związanych. Technika wykonach prac jest   dowolna.
 
1.     Organizatorem konkursu jest Policealna Szkoła Fotograficzna Fotoedukacja z Katowic
2.     Prace należy przesyłać na adres konkurs@fotoedukacja.edu.pl
3.     Ilość fotografii w zestawie od 6 do 12.
4.     Rozmiar nadesłanych fotografii 800x600 pikseli
5.     Zestawy muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
6.     Fotografie w zestawach muszą zostać ponumerowane.
7.     Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy ukończyli 18 rok życia(osoby pełnoletnie) .
8.     Udział w konkursie jest bezpłatny.
9.      E-mail powinien zawierać opis z następującymi danymi:

imię i nazwisko
Adres zamieszania
telefon kontaktowy
e-mail autora
Oświadczenie o treści: Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i zgadzam się na publikację  na stronach internetowych szkoły Fotoedukacja oraz materiałów związanych z konkursem.
 
10.   Zgłaszając prace uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i   jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji, a ich publikacja nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. 
11.   Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
12.   Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły Fotoedukacja.
    Nagrody
1 miejsce –  statyw fotograficzny Manfrotto 190XPROB,głowica 804RC2,pokrowiec oraz kurs       fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)
2 miejsce – plecak fotograficzny Kata DR-467 oraz kurs fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)
 Terminarz konkursu:
1.     nadsyłanie prac do      9 października 2009
2.     obrady jury              10 października 2009
3.     ogłoszenie wyników  11 października 2009
 Jury

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu. Jury będzie obradowało w składzie:
Roman Szymański-przedstawiciel organizatora
Mateusz Orszulski- wykładowca szkoły Fotoedukacja
Tomasz Griesgraber- wykładowca szkoły Fotoedukacja

2. Planowane jest przyznanie trzech nagród oraz wyróżnienia.
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Patronat medialny:

 


Partnerzy konkursu: 


Copyright © 2008-2021 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"