Choose your language:   PL EN

Milso
fotokonkursy.info

KONKURS FOTOGRAFICZNY „INSPIRACJE”


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Inspiracje”.

Wszystko ma swój początek.

Tak też zaczynamy rok szkolny, nowy? Ile ich już było?

Co z fotografią, podobno wszystko już pokazano, narysowano, namalowano. Z głowami pełnymi tych znanych fotografii- ikon, fotografujemy szukając nowego. Natchnienie to taka praprzyczyna Inspiracji która karze nam działać, korzystając z naszych refleksji i emocji.

Co nas inspiruje? Kto nas inspiruje?

Co można znaleźć na fotografii? Czy fotografia jest źródłem informacji, czy przyczyną dla wymyślania wciąż nowych historii? To pytania na które odpowiedzią niech będą Wasze fotografie

Zapraszamy do udziału w  konkursie.

 

 

 Regulamin konkursu:

Technika wykonanych prac jest   dowolna.

 

1.     Organizatorem konkursu jest Policealna Szkoła Fotograficzna Fotoedukacja z Katowic

2.     Prace należy przesyłać na adres konkurs@fotoedukacja.edu.pl

3.     Ilość fotografii w zestawie od 6 do 12.

4.     Rozmiar nadesłanych fotografii 800x600 pikseli

5.     Zestawy muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

6.     Fotografie w zestawach muszą zostać ponumerowane.

7.     Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy ukończyli 18 rok życia(osoby pełnoletnie) .

8.     Udział w konkursie jest bezpłatny.

9.     E-mail powinien zawierać opis z następującymi danymi:


imię i nazwisko

Adres zamieszania
telefon kontaktowy
e-mail autora
Oświadczenie o treści:  

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i zgadzam się na publikację  na stronach internetowych szkoły Fotoedukacja oraz materiałów związanych z konkursem.

10.   Zgłaszając prace uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i   jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji, a ich publikacja nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób  trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. 

11.   Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

12.   Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły Fotoedukacja.

 

 Nagrody

1 miejsce –  statyw fotograficzny Manfrotto 190XPROB,głowica 804RC2 oraz kurs fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)

2 miejsce – plecak fotograficzny Kata DL-3n1-22DL  oraz kurs fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)

3 miejsce – album HELMUT NEWTON „WORK”

4 wyróżnienie- album IRENEUSZ ZJEŻDŻAŁKA  „FOTOGRAFIE”
 

Terminarz konkursu:

1.     nadsyłanie prac do      20 października 2012

2.     obrady jury                      23 października 2012

3.     ogłoszenie wyników     25 października 2012

 Jury

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu. Jury będzie obradowało w składzie:

Roman Szymański-przedstawiciel organizatora

Jacek Ulaczyk –dyrektor szkoły Fotoedukacja

Artur Solowski- wykładowca szkoły Fotoedukacja


2. Planowane jest przyznanie trzech nagród oraz wyróżnienia.
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Copyright © 2008-2021 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"