Choose your language:   PL EN

Milso
fotokonkursy.info

Konkurs na fotografie do kalendarza Fotoedukacji


Zapraszamy Słuchaczy Szkół Fotoedukacja do wzięcia udziału w konkursie na fotografie ilustrującą kalendarz FOTOEDUKACJI na rok 2011.Najlepsza praca zostanie nagrodzona programem Adobe Lightroom.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Policealna Szkoła Fotograficzna Fotoedukacja z Katowic.
2. Prace należy przesyłać na adres konkurs@fotoedukacja.edu.pl
3. Ilość fotografii – każdy autor może przysłać maksymalnie trzy fotografie pojedyncze nie stanowiące zestawu.

4. Jury wybierze z nadesłanych prac jedną do publikacji na kalendarzu.
5. Rozmiar nadesłanych fotografii nie mniejsze niż 1600x2000 pikseli, orientacja fotografii – pozioma.

6. Technika wykonania zdjęć –barwna.
7. Fotografia musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
8. Konkurs jest otwarty dla wszystkich słuchaczy szkół Fotoedukacja.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. E-mail powinien zawierać opis z następującymi danymi:


imię i nazwisko
grupa(np. W10)
telefon kontaktowy
e-mail autora

 

Oświadczenie o treści: Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i zgadzam się na publikację na stronach internetowych szkoły Fotoedukacja oraz materiałów związanych z konkursem.

 

11. Zgłaszając prace uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji, a ich publikacja nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób.
12. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
13. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły Fotoedukacja.

Nagrody
1 miejsce – Adobe Lightroom


Terminarz konkursu:
1. nadsyłanie prac do 31 października 2010
3. ogłoszenie wyników 7 listopada 2010

 

Jury
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora, które wyłoni laureata konkursu. Jury będzie obradowało w składzie:
Jacek Ulaczyk -przedstawiciel organizatora przewodniczący jury
Ireneusz Borowski- wykładowca szkoły Fotoedukacja
Joanna Chudy- wykładowca szkoły Fotoedukacja


2. Planowane jest przyznanie jednej nagrody.
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Copyright © 2008-2021 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"