Choose your language:   PL EN

Milso
fotokonkursy.info

Plener w Elektrociepłowni Szombierki


W sobotę 12 grudnia dla słuchaczy szkół FOTOEDUKACJA organizujemy plener fotograficzny w Elektrociepłowni Szombierki. Początek pleneru o godzinie 10.00.

 

 

 

 

 

W trakcie pleneru będzie można wypożyczyć obiektywy Sigma udostępnione przez Sigmaprocentrum z Chorzowa. Plener został przygotowany przy współpracy salonu  Mercedes z Sosnowca, który udostępni samochody na czas trwania pleneru.

Nasi słuchacze będą mieli do dyspozycji oprócz magicznych wnętrz elektrociepłowni także modelki i wspaniałe samochody.

Ilość miejsc na plenerze jest ograniczona do 100.

 

Słuchaczy zainteresowanych udziałem w plenerze  prosimy o wysłanie zgłoszenia na :

plener@fotoedukacja.edu.pl

 

Zgłoszenie musi zawierać :

-imię nazwisko

-numer telefonu

-email

-nr dowodu osobistego

 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pleneru.


 

Regulamin pleneru fotograficznego w Elektrociepłowni Szombnierki  12 grudnia 2009.

Warunki uczestnictwa w plenerze:


 

1. Każdy uczestnik w czasie  pleneru musi posiadać dokument tożsamości, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

2. Plener ma charakter zamknięty.  Mogą w nim wziąć udział słuchacze oraz absolwenci szkół i kursów Fotoedukacja.

3. Plener odbywa sie na terenie czynnego obiektu przemysłowego, dlatego należy przestrzegać przepisów BHP.

4. Uczestnicy pleneru zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP na terenie Elektrociepłowni Szombierki.

5.Na terenie pleneru wyznaczonym przez organizatora będą sie poruszać w towarzystwie przewodnika. 
Uczestnicy zobowiązują sie   do przestrzegania wszystkich jego zaleceń.

6. Uczestnicy zobowiązują sie do nieodpłatnego przekazania organizatorowi w terminie do 20 grudnia 2009 -
dziesięciu(10) fotografii  w formie cyfrowej dokumentujących elektrociepłownię oraz 5 fotografii przedstawiających samochody udostępnione na  czas pleneru. Fotografie należy przekazać w formie elektronicznej na płytce CD w maksymalnej możliwej jakości.

7. Uczestnicy udzielają Fotoedukacji nieodpłatnej licencji w formie pisemnej na korzystanie z autorskich praw
majątkowych  do przekazanyc fotografii, które zostaną przez Fotoedukację wykorzystanemiędzyinnymi podczas wystawy poplenerowej.

8. O udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń
.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pleneru.

Adres Elektrociepłowni Szombierki:

Bytom ul. Kosynierów 30

 

LOKALIZACJA ELEKTROCIEPŁOWNI SZOMBIERKI:


Pokaż Elektociepłownia Szombierki na większej mapie

 

Partnerzy pleneru:

 

 

Copyright © 2008-2021 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"