pfr

Sonda

Skąd dowiedziałeś sie o naszej szkole?
RODO


nazwa

SZKOŁA FOTOGRAFICZNA FOTOEDUKACJA

NIP

643-167-66-33

REGON

363865693

Administrator Danych Osobowych

DYREKTOR SZKOŁY JACEK ULACZYK

adres:

ul. Harcerzy Września 1939 roku nr 3


40-659 Katowice

numer telefonu:

506-146-407

adres e-mail:

centrum@fotoedukacja.edu.pl

adres strony:

www.fotoedukacja.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

GRAŻYNA FICEK-DROZDEK

adres:

ul. Harcerzy Września 1939 roku nr 5


40-659 Katowice

numer telefonu:

32 206-46-81

adres e-mail:

centrum@fotoedukacja.edu.pl

       Zgodnie z Ustawą systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 roku (DZ.U. 1991 poz. 425), Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14. 12. 2016 roku (DZ.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. (2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ( Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dyrektor szkoły, magister Jacek Ulaczyk, jako administrator danych osobowych (ADO), informuje Państwa, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczeniu usług edukacyjnych;
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • dane mogą być udostępniane przez szkołę FOTOEUKACJA podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie wyżej wymienionych przepisów;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 10 lat, niezbędny do zachowania wymogów prawnych;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia Umowy  o świadczeniu usług edukacyjnych.
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • mają Państwo ustawowe prawo do bycia zapomnianym po ustaniu warunków umowy i dopełnieniu wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
Copyright © 2008-2022 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"