pfr

Sonda

Skąd dowiedziałeś sie o naszej szkole?
Szkoła Fotoedukacja


FOTOGRAF/FOTOTECHNIK- interesujesz się fotografią zdobądź nowy zawód.

 

Zapraszamy na cieszący się ogromnym zainteresowaniem kierunki kształcenia fotograficznego do zawodów FOTOGRAF/FOTOTECHNIK.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe, podczas których słuchacze będą mogli zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

 

Nauka w prowadzonych  przez FOTOEDUKACJĘ, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych KKZ, przebiega dwuetapowo, obejmując kwalifikacje:

 

Etap 1 – zawód FOTOGRAF

KKZ w kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

 

Etap 2 – zawód FOTOTECHNIK

KKZ w kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

 

Program kursów realizuje podstawy programowe dla zawodów:

FOTOGRAF podstawa,

FOTOTECHNIK podstawa.

 

 

Kursy organizujemy po zebraniu grupy chętnych, zapisy trwają cały rok i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  • Organizacja nauki

Standardowo naukę słuchacze rozpoczynają w sesji letniej we wrześniu, lub zimowej w lutym, możliwe jest również rozpoczęcie nauki innym dowolnym terminie po zebraniu grupy chętnych.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Po ukończeniu poszczególnych KKZ-ów słuchacze mają możliwość przystąpić do

zewnętrznego egzaminu zawodowego prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie kwalifikacji A.20 lub A.25.

 

  • Dyplom

Po zdanym egzaminie zawodowym słuchacze/absolwenci otrzymują państwowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 

  1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
  2. Suplement do dyplomu – opisujący kompetencje zawodowe w danym zawodzie w języku polskim oraz angielskim.

 

Generowanie wniosków i zasady odbioru dyplomów określa OKE W Jaworznie.

 

 

Dodatkowe szanse zawodowe dla absolwentów kierunku FOTOTECHNIK to możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH po potwierdzeniu dodatkowo (w innych ośrodkach) kwalifikacji A.54 – „Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania” i A.55 – „Drukowanie cyfrowe”.

 

  • Kim są słuchacze?

Nasi słuchacze i absolwenci to osoby w różnym wieku, często wykonują różne zawody, ale  łączy ich jedno, chcą się uczyć fotografii.

To nie tylko pasjonaci fotografii, to również osoby które chcą poznać fotografię w jej wymiarze zawodowym, zarówno w studio, plenerze, czy laboratorium. Jesteśmy przekonani że solidna wiedza fotograficzna zdobyta w naszej szkole będzie przydatną i inspirującą dla kontynuowania własnej przygody i spotkania z fotografią.

Zapraszamy Serdecznie, FOTOEDUKACJA – to miejsce dla CIEBIE.

 

  • Oferta kierowana jest do:

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

  • absolwenci gimnazjów
  • absolwenci 8 klasowych szkół podstawowych
  • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników
  • absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i innych

 

ZOBACZ STRONY SZKOŁY FOTOEDUKACJA: 

WERNISAŻ WYSTAWY ABSOLWENTÓW SZKOŁY POLICEALNEJ GALERIA IMPRESJA - 3LIPCA 2011.

 

 

Fot. Przemysław Jendroska

PLENER SZKOŁY POLICEALNEJ – GRUPA L10 – CIESZYN –TRINEC 22 MAJA 2011

 

 

WARSZTATY PENTAX 645D

WARSZTATY PENTAX 645D- 26 MAJA 2011

 

 

 

 

Fot. Tomasz Griessgraber

MOTOSERCE 2011 –ZAJĘCIA REPORTAŻOWE TOMASZA GRIESSGRABERA

 

 

 


Spotkanie autorskie z Jindřichem Štreitem

 

 

 

 

 

PLENER W PARKU LOTNICZYM 6 LISTOPADA 2010

 

 

 

SESJA FOTOGRAFICZNA BODY PAINTING.

WARSZTATY CYJANOTYPII.

Copyright © 2008-2022 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"