pfr

Sonda

Skąd dowiedziałeś sie o naszej szkole?
Technik Fotografii i Multimediów


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 343105

wcześniej zawód Fototechnik

rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Nauka na poziomie szkoły średniej lub na KKZ kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem z uwagi na  późniejsze możliwości możliwość zawodowe które daje ukończenie tego kierunku.
Kompetencje zawodowe takie jak fotografowanie, projektowanie, obróbka, publikacja i realizacja obrazu są dzisiaj kluczowe do wszelkich działań w reklamie, mediach, Internecie czy innych placówkach zajmujących się przetwarzaniem obrazu.

Po ukończeniu nauki będziesz mógł/a z powodzeniem:
•    przygotowywać plan zdjęciowy
•    wykonywać fotografie studyjne i w plenerze
•    obsługiwać programy graficzne przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
•    edytować i retuszować zdjęcia
•    przygotowywać fotografie i prace graficzne przeznaczone do wydruku
•    przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne
•    wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka:

Kształcenie dla dorosłych prowadzimy na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) w wyodrębnionych kwalifikacjach AUD.02 i AUD.05.

Naukę rozpoczynamy we wrześniu, zajęcia na KKZ prowadzone są w systemie zaocznym i odbywają się w piątki, soboty i niedziele. 

Po trzecim semestrze słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego, prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, potwierdzają kwalifikację AUD.02. (do zawodu FOTOGRAF),

po kolejnym semestrze potwierdzają kwalifikację AUD.05. (do zawodu TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchacze: 

Nasi słuchacze i absolwenci to osoby w różnym wieku, często wykonują różne zawody, ale łączy ich jedno, chcą się uczyć fotografii.

To nie tylko pasjonaci fotografii, to również osoby które chcą poznać fotografię w jej wymiarze zawodowym, zarówno w studio, plenerze czy laboratorium. Jesteśmy przekonani, że solidna wiedza fotograficzna zdobyta w naszej szkole będzie przydatną i inspirującą dla kontynuowania własnej przygody i spotkania z fotografią.

W trakcie nauki słuchacze fotografują w studiu, plenerze, realizują własne projekty reportażowe, kreacyjne, dokumentalne. Poznają fotograficzne techniki klasycznej i cyfrowej obróbki obrazu. Prowadzą obróbkę i przetwarzają obraz na potrzeby multimediów. Posługują się grafiką rastrową, bitmapową, programami do montażu filmów i animacji. Zajęcia prowadzimy w dobrze wyposażonych pracowniach.

Zapraszamy Serdecznie, FOTOEDUKACJA – to miejsce dla CIEBIE.

Oferta kierowana jest do:

 

absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów,

absolwentów liceów ogólnokształcących,

liceów profilowanych;

absolwentów gimnazjów, którzy ukończyli 18 lat lub którzy ukończą 18 lat w danym roku szkolnym;

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników zainteresowanych zdobyciem drugiego zawodu.

Copyright © 2008-2023 by Szkoła fotografii Katowice, Fotoedukacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie projektu graficznego: Sylwester Smigielski
Wdrożenie projektu: Triso.pl

FOTOEDUKACJA
ul. Harcerzy Września 1939r. Nr 5
40-659 KATOWICE-Piotrowice

NIP 643-167-66-33
REGON 240029093-00028

Numer konta:
FOTOEDUKACJA / ING Bank Śląski
25 1050 1357 1000 0022 9016 5642

Tel. (0-32) 206 46 81
kom. 506 146 407 / 506 146 408 / 506 146 409
e-mail: "sekretariat@fotoedukacja.edu.pl"